Logo Bệnh viện Nhân dân 115
10/12/2017 19:35

Tương tác giữa Dược sĩ lâm sàng và Bác sĩ điều trị: Hoạt động thiết thực, cần được nhân rộng

Đã có những hoạt động thiết thực của dược sĩ lâm sàng trong tương tác với bác sĩ điều trị bằng ứng dụng công nghệ thông tin qua mạng vi tính của bệnh viện.
“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin thuốc, quản lý sử dụng thuốc, xây dựng các phần mềm cảnh báo, phần mềm giám sát kê đơn và chỉ định thuốc theo phác đồ điều trị. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo lộ trình về số hóa hồ sơ bệnh án, tiến tới bệnh án điện tử có tích hợp công cụ giám sát, phản hồi, tương tác giữa dược sĩ lâm sàng với bác sĩ điều trị về chỉ định thuốc hợp lý trên hồ sơ bệnh án điện tử cụ thể của người bệnh.” (Điều 11 - Khuyến cáo triển khai hiệu quả hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện - Sở Y tế).

Ứng dụng công nghệ thông tin tăng cường phản hồi, trao đổi giữa DS lâm sàng và BS điều trị là hoạt động thiết thực cần được nhân rộng tại các BV

Đã có những hoạt động thiết thực của dược sĩ lâm sàng trong tương tác với bác sĩ điều trị bằng ứng dụng công nghệ thông tin qua mạng vi tính của bệnh viện, đó là: (1) Tương tác giữa dược sĩ lâm sàng với bác sĩ điều trị về tính hợp lý và an toàn trong kê đơn tại phòng khám của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, (2) Tương tác giữa dược sĩ lâm sàng với bác sĩ điều trị về tính hợp lý và an toàn người bệnh trong chỉ định thuốc điều trị nội trú, (3) Dược sĩ lâm sàng chọn lệnh “Hold” (tạm ngưng cấp thuốc cho người bệnh) cho đến khi trực tiếp trao đổi lại với bác sĩ điều trị khi phát hiện không hợp lý trong chỉ định thuốc điều trị nội trú tại Bệnh viện VinMec,…

Tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định: Dược sĩ lâm sàng tương tác với bác sĩ khi kê đơn tại phòng khám

Dược sĩ lâm sàng thông báo cho BS khi cho toa cùng hoạt chất

BS bấm vào xem chi tiết thông tin cảnh báo từ DS lâm sàng

 DS lâm sàng trao đổi can thiệp với BS

 Cảnh báo của DS lâm sàng sẽ xuất hiện trên màn hình khám bệnh của BS

Tại BV Đại học Y Dược TPHCM: Dược sĩ lâm sàng tương tác với bác sĩ khi chỉ định thuốc điều trị nội trú qua hồ sơ bệnh án điện tử

DS lâm sàng vào bệnh án điện tử xem chỉ định thuốc và nêu vấn đề về chỉ định thuốc, BS sau khi xem sẽ chọn đồng ý hay không đồng ý

 Dược sĩ lâm sàng thẩm định tính hợp lý trong chỉ định thuốc điều trị nội trú và đề xuất hướng can thiệp với Bác sĩ điều trị qua bệnh án điện tử

Tại Bệnh viện VinMec: Dược sĩ lâm sàng thẩm định tính hợp lý trong chỉ định thuốc điều trị nội trú và chọn lệnh “Hold” (không cung ứng thuốc) nếu phát hiện tương tác hoặc bất hợp lý trong chỉ định của bác sĩ
 Dược sĩ lâm sàng thẩm định tính hợp lý trong chỉ định thuốc của các bác sĩ trước khi cung ứng thuốc cho khoa, nếu phát hiện không hợp lý, sẽ chọn lệnh “Hold” (không cung ứng thuốc), sau đó trao đổi trực tiếp với bác sĩ ra y lệnh thuốc để điều chỉnh hoặc bổ sung cho phù hợp.

Theo Sở Y tế TPHCM

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080