Logo Bệnh viện Nhân dân 115
14/06/2018 16:59

Triển khai Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế TPHCM giai đoạn 2

Sau gần 2 năm xây dựng và hoàn chỉnh Cổng thông tin điện tử Ngành Y tế TPHCM, Sở Y tế tiếp tục triển khai giai đoạn 2, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018, với mục tiêu chính là thông tin của ngành sẽ nhanh chóng đến từng nhân viên y tế ở cơ sở.


Ngày 11/6/2018, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn cho tất cả cơ sở trực thuộc bao gồm tất cả các bệnh viện thành phố, bệnh viện quận, huyện, trung tâm y tế quận, huyện, trung tâm không giường bệnh, trạm y tế về cách xây dựng trang tin điện tử của các đơn vị có tích hợp nội dung của Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế TPHCM.

Nội dung được tích hợp vào trang tin điện tử của các đơn vị bao gồm: tin mới, thông báo, thư mời, văn bản chỉ đạo của Sở Y tế và kho phác đồ điều trị. Như vậy sau khi hoàn chỉnh, các đơn vị trực thuộc sẽ liên tục được cập nhật thông tin cần thiết ngay sau khi thông tin được đưa lên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Để thuận lợi cho các đơn vị, có 2 loại hình để cơ sở chọn lựa:

(1) Loại hình 1: Nếu cơ sở đã có sẵn trang tin điện tử đang hoạt động tốt thì giữ nguyên hình thức trang tin hiện hữu, chỉ bổ sung phần nội dung tích hợp của Cổng thông tin điện tử của Ngành Y tế Thành phố;

(2) Loại hình 2: Nếu cơ sở chưa có trang tin điện tử hoặc muốn thay đổi trang tin mới, sẽ sử dụng trang tin mới đã được tích hợp sẵn nội dung của Cổng thông tin điện tử của Ngành Y tế.

319 trạm y tế sẽ có trang tin điện tử được tích hợp thông tin từ Sở Y tế như Trạm Y tế Phường 10, Quận 10 theo loại hình 2

Thông tin từ Sở Y tế được tích hợp trên trang tin điện tử của BV Quận Thủ đức theo loại hình 1

Bên cạnh đó, nhằm tạo thuận hơn nữa trong cập nhật thông tin cho cán bộ y tế ở các cơ sở, bên cạnh trang tin điện tử của cơ sở có tích hợp nội dung của Cổng thông tin điện tử của Ngành Y tế, Sở Y tế đã xây dựng và đang hoàn thiện ứng dụng Cổng thông tin của Sở Y tế sử dụng trên điện thoại thông minh. Phiên bản sử dụng trên điện thoại thông minh sẽ được tích hợp cả tin nhắn giúp Sở Y tế có thể nhắn tin đến các cơ sở khi cần thiết.


Nhân viên y tế dễ dàng xem thông tin của Sở Y tế và truy cập phác đồ điều trị trên điện thoại thông minh qua app “SYT TPHCM”

Khi giai đoạn 2 hoàn thành thì những khó khăn của các phòng ban chức năng thuộc Sở Y tế làm mất nhiều thời gian và công sức về thủ tục hành chính hiện nay như gửi các văn bản, thư mời họp, thông báo, yêu cầu báo cáo gấp,… từ Sở Y tế đến các đơn vị sẽ được thực hiện nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Một lợi ích quan trọng khác đối với y tế cơ sở là xoá bỏ khoảng trống thông tin từ Sở Y tế xuống các cơ sở y tế ban đầu như trạm y tế, thông tin chính thức của Ngành sẽ ngay lập tức đến từng nhân viên y tế trong toàn ngành.

Theo Sở Y tế TPHCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080