Logo Bệnh viện Nhân dân 115
03/10/2018 18:17

Tiếp cận khái niệm blockchain và khả năng ứng dụng trong lĩnh vực y tế

Ngành y tế đang đứng trước nhiều thách thức trong thời đại công nghiệp 4.0, nhiều ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế đang mở ra nhiều hứa hẹn trong tương lai, trong đó liên thông dữ liệu người bệnh là một yêu cầu bắt buộc.
Công nghệ blockchain đang mở ra khả năng kết nối thông tin của người bệnh giữa các cơ sở y tế với nhau, giữa người bệnh với các cơ sở y tế nhưng đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin của người bệnh.

Sau đây là những khái niệm căn bản nhất về công nghệ blockchain theo trang tin điện tử chuyên về công nghệ thông tin innovatemedtec:

Blockchain được định nghĩa là một hệ thống phân phối dữ liệu và thông tin mà nó có thể ghi lại và lưu trữ các bản ghi giao dịch. Blockchain được định nghĩa cụ thể hơn là “… một bản ghi được chia sẻ, không thể thay đổi được của các giao dịch ngang hàng được xây dựng từ các khối giao dịch được liên kết và được lưu trữ trong sổ cái kỹ thuật số.”

Blockchain cũng tương tự như một cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin, tuy nhiên sự khác biệt chính là dữ liệu nằm trong mạng của các máy tính cá nhân được gọi là các nút dữ liệu mà không có máy chủ trung tâm như hệ thống máy chủ của cơ quan chính quyền hoặc ngân hàng để kiểm soát dữ liệu.

Thay vào đó, tất cả dữ liệu được chia sẻ công khai nhưng nội dung của mỗi dữ liệu chỉ có thể truy cập được với những người có quyền (chìa khoá cá nhân). Dưới đây là sơ đồ minh họa cách thông tin được lưu trữ trong mạng phân phối (blockchain) so với mạng tập trung (centralized) và phân cấp (decentralized):Hơn nữa, nguyên tắc cơ bản của blockchain là các kỹ thuật mã hóa, tất cả thông tin cá nhân đều ở dạng mật mã. Điều này cho phép mỗi người tham gia trong mạng tương tác với nhau, mà không cần có sự tin tưởng trước đó giữa các bên, liên quan đến việc lưu trữ, trao đổi và xem thông tin.

Tương tác với blockchain được mọi người tham gia biết và yêu cầu mạng xác minh trước khi thông tin được thêm vào, cho phép sự cộng tác không tin cậy giữa những người tham gia mạng, sự tương tác này được ghi lại và dễ dàng kiểm tra những tương tác không thể thay đổi được.

Mỗi người tham gia kết nối với mạng blockchain sẽ có một chìa khóa riêng bí mật và một chìa khóa công cộng hoạt động như một định danh để có thể nhìn thấy thông tin bên trong. Cặp chìa khoá này được liên kết mã hóa sao cho việc nhận dạng chỉ có thể thực hiện theo một hướng bằng cách sử dụng chìa khóa riêng. Như vậy, người ta phải có khóa riêng để mở khóa danh tính của người tham gia để khám phá những thông tin nào trong blockchain có liên quan đến hồ sơ của họ.

Dưới đây là sơ đồ hệ sinh thái của blockchain trong y tế:

Đó là những nguyên tắc căn bản nhất của blockchain, những nguyên tắc này mở ra rất nhiều ứng dụng tiện ích trong tương lai của ngành y tế vì nó không đòi hỏi một hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, một trung tâm dữ liệu (data center) theo công nghệ truyền thống nhưng mở ra sự kết nối và liên thông dữ liệu của người bệnh trên cơ sở bảo mật thông tin.

Theo Sở Y tế TPHCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080