Logo Bệnh viện Nhân dân 115
07/10/2018 22:57

Hoan nghênh cách làm mang tính sáng tạo xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của Sở Y tế TPHCM và tăng cường kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc

Đó là kết luận chỉ đạo của đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP sau khi nghe GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế báo cáo hoạt động cải cách hành chính của Ngành y tế và cơ quan Sở Y tế...
Đoàn kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính do đồng chí Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn (sáng ngày 4/10/2018)

GS TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế đã báo cáo cho đoàn kiểm tra của UBND TP những hoạt động trọng tâm đã được lãnh đạo Sở Y tế triển khai có hiệu quả trong thời gian qua trong toàn Ngành Y tế, bao gồm:

(1) Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo CCHC SYT (QĐ 287/QĐ-SYT ngày 06/02/2018 về Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở Y tế; Ban chỉ đạo CCHC tiến hành các kỳ họp định kỳ, đột xuất về CCHC tại cơ quan SYT; ban hành các công văn chỉ đạo về CCHC cho các đơn vị trực thuộc của ngành y tế TP; tổ chức thông tin nhanh hàng tuần sáng thứ 2 nhằm thông tin đến cán bộ công chức những văn bản mới để kịp thời cập nhật các quy định (16 buổi).

(2) Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018, GĐ SYT ban hành Kế hoạch số 1674/KH-SYT ngày 23/3/2018 về công tác kiểm tra CCHC và QĐ 1520/QĐ-SYT ngày 10/5/2018 về thành lập đoàn kiểm   tra, khảo sát tình hình hoạt động công tác CCHC, pháp chế, văn thư lưu trữ năm 2018.

(3) Triển khai có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

- Tổng số thủ tục hành chính của Ngành y tế là 193 thủ tục, tổng số TTHC đã được công bố: 146 thủ tục; số lượng TTHC đang thực hiện liên thông: 23 thủ tục (giữa các phòng tại Cơ quan Sở Y tế: 21 thủ tục, giữa các cơ quan khác: 02 thủ tục).

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận đã tiếp nhận trong 08 tháng đầu năm 2018 là 63.519 hồ sơ, số hồ sơ đã giải quyết là 61.651 hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ đúng hạn là 61.650 hồ sơ, số hồ sơ trễ hạn: 01 hồ sơ. Số thư xin lỗi vì trễ hạn là 01 thư.

- Triển khai tiếp nhận hồ sơ dịch công trực tuyến (DVCTT) cấp độ 3 và 4: đạt trên 60% tổng số hồ sơ dịch vụ công (năm 2017: dưới 10%). Đã triển khai hoạt động“Hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng DVCTT”, triển khai chương trình “Đồng hành cùng người hành nghề”, bao gồm: thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn sử dụng DVCTT   mức độ 3, 4 tại Sở Y tế, bố trí phòng hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 tại Văn phòng Sở Y tế. Triển khai nhắn tin báo kết quả xử lý hồ sơ dịch vụ công,   tin nhắn với tên người nhắn là “SoYteTPHCM” được nhắn tự động từ các trạng thái xử lý hồ sơ trên   phần mềm qua hệ thống nhắn tin   của VNPT đến người dân đã nộp hồ sơ qua đường  trực tuyến hoặc   đường hồ sơ giấy. Ký hợp đồng với Bưu điện TP triển khai trả kết quả qua đường bưu điện nếu khách hàng có nhu cầu, hoàn thiện quy trình khép kín trong triển khai DVCTT. Đến hết tháng 8/2018 có 5.586 hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Mới đây, Sở Y tế đã triển khai ứng dụng tiện ích tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ dịch vụ công trên điện thoại thông minh.

(4) Thực hiện cải cách bộ máy hành chính nhà nước: từ 9 phòng chức năng Sở Y tế đã tinh gọn còn 7 phòng chức năng; kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; thực hiện “Tổ chức lại các Trung tâm chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế dự phòng” thành “Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố” thuộc Sở Y tế; thực hiện sáp nhập “Trung tâm Y tế và Bệnh viện quận, huyện”  thành “Trung tâm Y tế quận, huyện đa chức năng” trực thuộc Sở Y tế (trừ bệnh viện quận, huyện đạt hạng 2 trở lên) theo Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế.

(5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Sở Y tế xây dựng và tham mưu trình UBNDTP phê duyệt KH thực hiện Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế của TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 tại Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 và Kế hoạch thực hiện Chương trình  đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế của thành phố năm 2018.

(6) Cải cách tài chính công: triển khai thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP  được thay thế bởi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Số lượng đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ là 44 đơn vị.

(7) Hiện đại hóa hành chính: xây dựng phần mềm thông tin quản lý ngành (cơ sở dữ liệu quản lý ngành) hỗ trợ cung cấp các thông tin về quản lý Ngành y tế; triển khai phần mềm “cảnh báo tình hình tài chính của các bệnh viện công lập” triển khai áp dụng tại tất cả BV công lập  nhằm giúp Giám đốc BV biết được tình hình tài chính của BV thuộc trạng thái nào trong 3 mức độ về tài chính: trạng thái ổn định, trạng thái nguy cơ cần chủ động rà soát và chấn chỉnh, hoặc trạng thái nguy cơ cao cần giải trình và báo cáo; Xây dựng Cổng TTĐT Ngành y tế TP HCM, tích hợp tất cả các thông tin hoạt động của SYT trên Cổng TTĐT, xây dựng ứng dụng Cổng thông tin điện tử trên thiết bị di động thông minh (app), có tích hợp chức năng tin nhắn điều hành trên ứng dụng để thực hiện nhắn tin chỉ đạo điều hành từ BGĐ và các phòng ban chức năng của Sở Y tế đến các đơn vị trực thuộc; Xây dựng Hệ thống quản lý nguồn nhân lực y tế, tạo lập cơ  sở dữ liệu về nguồn lực y tế chính xác, tin cậy phục vụ công tác báo cáo, quản lý, hoạch định chính sách, lập quy hoạch,  xây dựng kế hoạch phát triển khả thi và phù hợp với thực tế.

(8) Đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong cung ứng dịch vụ  công tại Sở Y tế: triển khai họp và giao ban trực tuyến trong toàn ngành y tế TP nhằm giảm thời gian cũng như tiết kiểm chi phí; Triển khai ứng dụng khảo sát hài lòng của các cơ sở y tế đối với hoạt động điều hành, quản lý và cải cách TTHC của SYT được tích hợp trong Cổng TTĐT của Ngành Y tế tạo điều kiện cho các đối tượng khảo sát dễ dàng tham gia khảo sát; Triển khai hệ thống ki-ốt khảo sát ý kiến không hài lòng người bệnh tại 53 BV công lập, các bệnh viện phải lấy ý kiến không hài lòng của người bệnh để tìm nguyên nhân cà có giải pháp khắc phục.

(9) Công khai kết quả đánh giá chất lượng các phòng khám, bệnh viện. Công khai ý kiến không hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Phát hiện và nhân rộng những cách làm hay hướng đến phục vụ người dân tốt hơn.

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến hoan nghênh cách làm của Sở Y tế đã đi đúng hướng theo chỉ đạo của UBND TP và bước đầu có những kết quả đáng khích lệ, và yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tiếp tục phát huy các hoạt động trên nhằm không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ người dân, phục vụ người bệnh, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nhân rộng những cách làm hay và hiệu quả đến tất cả các cơ sở trực thuộc.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu Giám đốc Sở tăng cường kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các phòng ban và các cơ sở trực thuộc, không thể chấp nhận những người đứng đầu mà không nắm bắt những quy định và chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế , của UBND TP, không nắm bắt thực trạng các hoạt động thuộc trách nhiệm mình phụ trách gây bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và bức xúc của người dân.

Theo Sở Y tế TPHCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080