Logo Bệnh viện Nhân dân 115
25/08/2017 16:41

Bộ Y tế đã ban hành quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe cứu thương

Ngày 28/6/2017, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BYT về quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe cứu thương.
Thông tư quy định rõ xe ô tô cứu thương chỉ được sử dụng cho các mục đích sau đây: (1) Chở người bệnh cấp cứu hoặc đi đón người bệnh cấp cứu; (2) Chở thầy thuốc, nhân viên y tế, thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ cấp cứu thảm họa, cấp cứu tai nạn giao thông và các nhu cầu cấp thiết khác của hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra Thông tư cũng nêu rõ những tiêu chuẩn bắt buộc của xe ô tô cứu thương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, Thông tư số 16/1998/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu, quản lý và sử dụng xe ô tô cứu thương hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Dưới đây là toàn văn nội dung của Thông tư:Theo Sở Y tế TPHCM

Tổng đài Bệnh viện

(028)38.652.368