Logo Bệnh viện Nhân dân 115
10/10/2018 11:40

9 tháng đầu năm 2018: Số lượt khám và điều trị nội trú tiếp tục tăng tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố

Mặc dù các bệnh viện thành phố đã nỗ lực triển khai hoạt động bệnh viện vệ tinh tại các tỉnh thuộc khu vực phía Nam nhưng tình hình quá tải tại các bệnh viện chưa có dấu hiệu khả quan hơn khi số lượt khám và số lượt điều trị nội trú tiếp tục tăng so với cùng kỳ.
Với 32.254.162 lượt khám và điều trị ngoại trú của các bệnh viện trên địa bàn thành phố (kể cả các bệnh viện thuộc Bộ, Ngành) trong 9 tháng đầu năm 2018 cho thấy tình hình người bệnh khu vực phía Nam đến các bệnh viện chưa có dấu hiệu giảm, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Nếu không tính bệnh viện thuộc Bộ, Ngành, tổng số lượt khám và điều trị ngoại trú của các bệnh viện trực thuộc quản lý của Sở Y tế là: 28.162.904 lượt (tăng 6,6% so với cùng kỳ).

Tương tự, với 1.904.290 lượt điều trị nội trú của các bệnh viện trên địa bàn thành phố (kể cả các bệnh viện thuộc Bộ, Ngành) trong 9 tháng đầu năm 2018 cũng cho thấy tăng 2,6% so với cùng kỳ. Nếu không tính bệnh viện thuộc Bộ, Ngành, tổng số lượt điều trị nội trú của các bệnh viện trực thuộc quản lý của Sở Y tế là: 1.490.531 (tăng 2,3%).

Tình hình khám chữa bệnh BHYT: tỷ lệ người bệnh có thẻ BHYT đã tăng lên 74,4% đối với khu vực điều trị nội trú (tăng 6% so với cùng kỳ), tỷ lệ người bệnh đến khám ở khu vực khám và điều trị ngoại trú có thẻ BHYT là 49,8% (tăng 8,5% so với cùng kỳ).

Phân tích tình hình quá tải tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế có sự thay đổi đáng kể: (1) Do BV Nhi Đồng Thành phố đã chính thức đi vào hoạt động nên cả 2 bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 có giảm nhẹ cả số lượt khám và số lượt điều trị nội trú (giảm 7,5% và 13,9% số lượt khám; giảm 8,2% và 5,1% số lượt điều trị ở BV Nhi Đồng 1 và BV Nhi Đồng 2); (2) Bệnh viện Ung bướu: số lượt khám tiếp tục tăng nhưng số lượt nội trú giảm mạnh (giảm 42%); (3) Cả 2 bệnh viện đa khoa Nhân dân 115 và Nhân dân Gia Định đều tiếp tục tăng cả số lượt khám và số lượt điều trị nội trú.
Theo Sở Y tế TPHCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080