Logo Bệnh viện Nhân dân 115
16/05/2018 17:27

319 trạm y tế sẽ có trang tin điện tử được tích hợp cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế đang trên lộ trình hoàn thiện giai đoạn 2, giai đoạn mà các cơ sở trực thuộc sẽ có trang tin điện tử được tích hợp và kết nối với cổng thông tin của ngành y tế.
Trước đây, các trạm y tế thường thiếu thông tin cập nhật của ngành do phải qua nhiều khâu trung gian để truyền đạt lại thông tin, hiện nay với trang tin điện tử được tích hợp với cổng thông tin của Sở Y tế thì trạm y tế dễ dàng cập nhật thông tin mới của ngành, các thông báo, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn…

Dưới đây là các hình ảnh của trang tin điện tử của Trạm y tế Phường 10, Quận 10, một trong những trạm được chọn thực hiện trong giai đoạn thí điểm vừa qua, sắp tới đây tất cả các trạm đều có trang tin tương tự.

Trang tin điện tử của Trạm Y tế Phường 10, Quận 10
 
Trạm Y tế dễ dàng cập nhật thông tin về hoạt động của Ngành Y tế

 
Trạm Y tế được tiếp cận ngay các văn bản phát hành của Sở Y tế
 
Trạm Y tế nhận được các thông báo của Sở Y tế

Ngoài ra, kho dữ liệu phác đồ điều trị và phần mềm liên thông văn bản cũng được tích hợp trên trang tin điện tử của các trạm y tế.

Theo kế hoạch, Cổng thông tin của Ngành Y tế sẽ được tích hợp trên tất cả trang tin điện tử của các cơ sở y tế trực thuộc, từ các bệnh viện thành phố, bệnh viện quận, huyện đến các trung tâm y tế, các trung tâm không giường bệnh và tất cả các trạm y tế. Một khi trang tin điện tử của các cơ sở y tế trực thuộc được tích hợp với cổng thông tin của Sở Y tế chắc chắn sẽ góp phần cải thiện hoạt động thông tin truyền thông trong ngành, góp phần tạo sự thống nhất và đồng bộ trong triển khai thực hiện các hoạt động của ngành đến tận y tế cơ sở.

Theo Sở Y tế TPHCM
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080