Logo Bệnh viện Nhân dân 115
20/05/2017 08:00

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn Bệnh viện Tháng 5/2017

TS.BS Nguyễn Đình Phú và BS.CKII Hồ Phạm Thục Lan sẽ báo cáo hai chuyên đề là: Cập nhật chủ định thay khớp háng và Tiếp cận người bệnh đau lưng.
Căn cứ chủ trương của Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115 về việc không ngừng nâng cao chất lượng điều trị người bệnh và cập nhật thông tin, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện, Đơn vị Đào tạo lập kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian: Từ 14h - 16h, ngày thứ tư, 24/5/2017

2. Địa điểm:
Hội trường Bệnh viện Nhân dân 115

3. Thành phần: Bác sĩ, dược sĩ đại học theo đề xuất của khoa/phòng, ĐVĐT tổng hợp và trình Ban giám đốc phê duyệt.

4. Nội dung:
- Cập nhật thông tin thuốc: Công ty Boehringer

- CẬP NHẬT CHỈ ĐỊNH THAY KHỚP HÁNG TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI - BCV: TS.BS Nguyễn Đình Phú, PGĐ Bệnh viện

- TIẾP CẬN NGƯỜI BỆNH ĐAU LƯNG - BCV: BS.CKII Hồ Phạm Thục Lan - Trưởng khoa Cơ xương khớp

Số giờ thực học tích lũy đối với người tham dự là 02 tiết khi có đạt điều kiện và báo cáo viên là 04 tiết.

5. Chủ tọa đoàn:

- TS.BS Phan Văn Báu - Giám đốc Bệnh viện
- TS.BS Nguyễn Đình Phú - Phó Giám đốc Bệnh viện
- BS.CKII Đỗ Tiến Dũng - Trưởng khối Cơ xương khớp
- BS.CKII Hồ Phạm Thục Lan - Trưởng khoa Cơ xương khớp
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080