Logo Bệnh viện Nhân dân 115
22/06/2018 01:53

Sinh hoạt chuyên môn tháng 6: Cận lâm sàng

Buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 6 của BV Nhân Dân 115 với chuyên đề Cận lâm sàng gồm 4 báo cáo về: siêu âm 4D, Vai trò MRI với thuốc đặc hiệu mô Primovist trong Chẩn đoán ung thư gan nguyên phát, các xét nghiệm giải phẫu bệnh tại bệnh viện 115, kỹ thuật DSA…

Buổi sinh hoạt chuyên môn tháng 6 với chuyên đề Cận lâm sàng gồm 4 báo cáo về: siêu âm 4D, Vai trò MRI với thuốc đặc hiệu mô Primovist trong Chẩn đoán ung thư gan nguyên phát, các xét nghiệm giải phẫu bệnh tại BV Nhân Dân 115, kỹ thuật DSA…

 BS CK1Nguyễn Thị Bích Hồng, Khoa Chẩn đoán hình ảnh trình bày đề tài: Siêu âm tim 4D trong thực hành lâm sàng
(Xin mời tải file tại đây)


"Chiến lược Chẩn đoán HCC - Vai trò MRI với thuốc đặc hiệu mô Primovist trong chẩn đoán HCC" - BS.CK1 Vương Thị Hà Ngân, Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Xin mời tải file tại đây)

TS.BS Nguyễn Vũ Thiện, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh giới thiệu "Các xét nghiệm giải phẫu bệnh tại BV Nhân Dân 115 (Xin mời tải file tại đây)
BS.CKII Nguyễn Đức Khang, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh trình bày: Vai trò DSA trong chẩn đoán và can thiệp.

Kim Quy
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080