Logo Bệnh viện Nhân dân 115
24/11/2023 16:02

Yêu cầu báo giá mua sắm Vật tư tiêu hao - hóa chất lần 24/2023

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Vật tư tiêu hao - hóa chất lần 24/2023 với nội dung cụ thể như sau:

I.       Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1.      Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.      Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

-      Họ tên: Phan Thanh Hưng                                        Chức vụ: nhân viên

-      Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT-TTBYT)

-      Địa chỉ email: phongvtttbyt115@gmail.com

3.      Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

-      Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;

-      Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);

-      Lưu ý: Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “BÁO GIÁ VẬT TƯ TIÊU HAO – HÓA CHẤT LẦN 24/2023”. Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện của hãng sản xuất, nhà cung cấp phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.

4.      Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2023;

   Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5.      Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 11 năm 2023

II.    Nội dung yêu cầu báo giá:

1.       Danh mục Vật tư tiêu hao - hóa chất kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng và đơn vị tính yêu cầu báo giá lần 24/2023:

-      Theo danh mục đính kèm;

2.       Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế:

-      Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân Dân 115;

-      Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế: Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện Nhân Dân 115;

3.       Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu giao hàng của bên Bệnh viện Nhân Dân 115;

4.       Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ tạm ứng, thanh toán cho hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định;

5.       Các thông tin khác: không có;


VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY VĂN BẢN THÔNG BÁO


BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080