Logo Bệnh viện Nhân dân 115
05/12/2023 16:12

Yêu cầu báo giá mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 32/2023-mua sắm

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 32/2023

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

-      Họ tên: Phan Thanh Hưng                                Chức vụ: nhân viên

-      Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT-TTBYT)

-      Địa chỉ email: phongvtttbyt115@gmail.com

3.  Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

-      Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;

-      Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);

-      Lưu ý: Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “Báo giá trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế lần 32/2023”. Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện của hãng sản xuất, nhà cung cấp phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 05 tháng 12 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023;

   Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2023

II.  Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục Trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng và đơn vị tính yêu cầu báo giá lần 32/2023:

-      Theo danh mục đính kèm;

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế:

-      Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nhân Dân 115;

-      Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế: Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện Nhân Dân 115;

3.  Các thông tin khác: không có;


DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT

Danh mục

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

Số lượng

Đơn vị tính

1

Tủ đựng dụng cụ vô khuẩn

Theo mẫu của Bệnh viện

01

Cái

2

Đèn tia cực tím khử khuẩn

Theo mẫu của Bệnh viện

01

Cái

3

Băng ca

Theo mẫu của Bệnh viện

01

Cái

4

Xe tiêm

Theo mẫu của Bệnh viện

01

Cái

5

Thanh chắn giường

Theo mẫu của Bệnh viện

190

Cặp

6

Thay thế vật tư tủ đầu giường

Theo mẫu của Bệnh viện

97

Cái

7

Bộ đèn đặt NKQ khó

Theo mẫu của Bệnh viện

1

Cái


VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY VĂN BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080