Logo Bệnh viện Nhân dân 115
30/05/2024 07:39

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 16/2024

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 16/2024 với nội dung cụ thể như sau:

I.  Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.  Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

-      Họ tên: Trương Tú Quỳnh                                 Chức vụ: nhân viên

-      Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT-TTBYT)

-      Địa chỉ email: phongvtttbyt115@gmail.com

3.  Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

-      Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;

-      Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);

-        Lưu ý: Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG, KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LẦN 16/2024”. Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện của các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.

4.  Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 10 tháng 6 năm 2024;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5.  Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục các dịch vụ kèm mô tả dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, địa điểm thực hiện dịch vụ và dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 16/2024:

-      Theo danh mục đính kèm;

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ tạm ứng, thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định;

3.Danh mục:

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ (*)

Số lượng

 

Đơn vị

tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KIỂM ĐỊNH

1

NỒI HẤP CISA

Mã hiệu : CISA-6464, Seri : 16662

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật

1

Cái

Khoa KSNK

 

2

NỒI HẤP GETINGE

Mã hiệu: GSS67H, Seri: BAA088842

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật

1

Cái

Khoa KSNK

 

3

TỦ SẤY NHIỆT ĐỘ THẤP

Mã hiệu: MK800

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật

1

Cái

Khoa KSNK

 

4

NỒI HẤP CISA

Mã hiệu : CISA-6410, Seri : 11470

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật

1

Cái

Khoa KSNK

 

5

NỒI HẤP CISA

Mã hiệu : CISA-6410, Seri : 16667

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật

1

Cái

Khoa KSNK

 

6

NỒI HẤP

Mã hiệu : SS50V, Seri : AOS1204091

Kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật

1

Cái

Khoa Xét nghiệm

 

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080