Logo Bệnh viện Nhân dân 115
06/06/2023 11:13

Thông báo mời chào giá vật liệu xây dựng

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia chào giá cho gói thầu “Mua sắm VLXD năm 2023 ” của Bệnh viện Nhân dân 115 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Danh mục hàng hoá mời báo giá tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nhân dân 115 tại địa chỉ: benhvien115.com.vn

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Bản gốc bảng chào giá có hiệu lực tối thiểu 3 tháng, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các loại chi phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).

2. Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có) trong đó phải có các mặt hàng tương tự của hàng hóa mời báo giá.

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Cổng số 1 Bệnh viện Nhân dân 115

- Địa chỉ: Số 03 đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (NV. Hoàng Anh Vũ - Phòng Hành chính quản trị)

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/06/2023 đến 16:00 ngày 12/06/2023

MỜI XEM TẠI ĐÂY:

1. Thông báo mời chào giá Vật liệu xây dựng

2. Mẫu báo giá

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080