Logo Bệnh viện Nhân dân 115
26/05/2023 15:41

Thông báo mời chào giá gói thầu thiết bị hệ thống xử lý nước thải

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp dịch vụ có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán gói thầu “Cung cấp thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải 1.500 m3/ngày đêm và hệ thống xử lý nước thải 50 m3/ngày đêm (khu E) tại Bệnh viện Nhân dân 115”
Vui lòng xem chi tiết tại đây THÔNG BÁO GÓI THẦU THIẾT BỊ
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080