Logo Bệnh viện Nhân dân 115
06/06/2023 11:08

Thông báo mời chào giá đồ vải

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia chào giá “Mua sắm đồ vải cho Bệnh viện” của Bệnh viện Nhân dân 115 theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Danh mục dịch vụ mời chào giá chi tiết vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nhân dân 115 tại địa chỉ: benhvien115.com.vn

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Bản gốc bản chào giá có hiệu lực tối thiểu 3 tháng, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các loại chi phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).

2. Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có).

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Cổng số 1 Bệnh viện Nhân dân 115

- Địa chỉ: 03 đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028.38626963 – NV. Nguyễn Thị Vân Anh

- Thời gian nhận bản chào giá: từ ngày 06/06/2023 đến 16:00 ngày 12/06/2023

MỜI XEM TẠI ĐÂY:

1. Thông báo mời chào giá Mua sắm đồ vải

2. Mẫu báo giá

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080