Logo Bệnh viện Nhân dân 115
26/05/2023 15:47

Thông báo mời chào giá dịch vụ vận hành và kiểm soát chất thải

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp dịch vụ có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán gói thầu “Cung cấp dịch vụ vận hành và kiểm soát chất lượng nước thải của hệ thống xử lý nước thải
Vui lòng xem chi tiết tại đây THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ VẬN HÀNH
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080