Logo Bệnh viện Nhân dân 115
19/05/2023 11:05

Thông báo mời chào giá cung ứng dịch vụ bảo vệ bệnh viện

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia chào giá cho Cung ứng dịch vụ bảo vệ cho Bệnh viện Nhân dân 115 theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.
Vui lòng xem chi tiệt tại đây THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080