Logo Bệnh viện Nhân dân 115
26/05/2023 15:44

Thông báo mời chào giá cung cấp hóa chất vận hành xử lý nước thải

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp dịch vụ có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán gói thầu “Cung cấp hóa chất để vận hành hệ thống xử lý nước thải 1.500 m3/ngày đêm, hệ thống xử lý nước thải 50 m3/ngày đêm (khu E), hệ thống xử lý nước thải 50 m3/ngày đêm
Vui lòng xem chi tiết tại đây THÔNG BÁO GÓI THẦU HÓA CHẤT
BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080