Logo Bệnh viện Nhân dân 115
07/05/2024 17:17

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Theo Hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của các đơn vị đấu giá tài sản.

I. Kết quả lựa chọn:

1. Tên, địa chỉ đơn vị tổ chức đấu giá được lựa chọn:

-       Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổng số điểm tổ chức đấu giá được lựa chọn: 99 điểm.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét và loại: Không.

II. Kết quả chấm điểm:

- VUI LÒNG  XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY VĂN BẢN THÔNG BÁO KẾT QUẢ

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080