Logo Bệnh viện Nhân dân 115
21/09/2018 17:14

Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu mua sắm thuốc generic

Thuộc dự toán mua sắm thuốc y tế năm 2017 – 2018 đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sồ.
Thuộc dự toán mua sắm thuốc y tế năm 2017 – 2018 đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sồ
Vui lòng xem tại đây: 1525/ QĐ-BVND115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080