Logo Bệnh viện Nhân dân 115
15/12/2023 07:56

Công bố Danh sách học viên được cấp giấy xác nhận thực hành lâm sàng năm 2023

Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo danh sách người thực hành lâm sàng được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận hướng dẫn thực hành và được cấp giấy xác nhận thực hành năm 2023
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080