Logo Bệnh viện Nhân dân 115
22/12/2023 09:14

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 33/2023-Sửa chữa

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 33/2023 với nội dung cụ thể như sau:

I.       Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1.      Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.      Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

-      Họ tên: Phan Thanh Hưng                                           Chức vụ: nhân viên

-      Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT-TTBYT)

-      Địa chỉ email: phongvtttbyt115@gmail.com

3.      Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

-      Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;

-      Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);

-      Lưu ý: Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 33/2023”. Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện các nhà cung cấp dịch vụ phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.

4.      Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến trước 17 giờ ngày 01  tháng 01 năm 2024;

   Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5.      Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024

II.    Nội dung yêu cầu báo giá:

1.       Danh mục cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 33/2023  kèm tính năng, thông số kỹ thuật, số lượng và đơn vị tính yêu cầu báo giá lần 33/2023:

-      Theo danh mục dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế đính kèm;

2.       Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ tạm ứng, thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định;

3.       Các thông tin khác: không có;

VUI LÒNG XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY VĂN BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ

DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG, KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LẦN 33/2023-Sửa chữa

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm

thực hiện

dịch vụ

D kiến ngày hoàn thành dịch vụ

1

Sửa chữa Dây soi đại tràng hệ thống Fujifilm
Seri: 1C692K654

Vỏ thân máy, vỏ bảo vệ uốn góc. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.

1

Ống

Bệnh viện nhân dân 115

Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

2

Sửa chữa máy hấp
Cisa: SRT 6410 (11470)
Cisa: 6464HB/1P/E/TS/SV (16667)

Hư ron, bẫy nước, kiểm tra và lập báo cáo. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.

2

Máy

Bệnh viện nhân dân 115

Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

3

Sửa chữa máy hấp Getinge (GSS67H)
S/N: BAA088842

Hiệu suất bơm chân không kém, vệ sinh đường ống  hơi, bồn hơi , các ron cửa hao mòn, kiểm tra và lập báo cáo. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.

1

Máy

Bệnh viện nhân dân 115

Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

4

Sửa chữa máy Máy siêu âm

1. Acuson Juniper (Siemens), 555742
2. Envisor C (Philips), USD0700616/TTB626

 

1. Acuson Juniper (Siemens) hư đầu do tim;
2. Envisor C (Philips): hư bộ nguồn cao áp; mạch xử lý hình
Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.

2

Máy

Bệnh viện nhân dân 115

Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

5

Sửa chữa máy gây mê Penlon

Model:SP2-AVS

Seri:SP2010868, SP2010869, SP2010870, SP2010873

Nước sản xuất: Anh.

Thay mới bộ Absorber  và flowsenser. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.

04

máy

Bệnh viện Nhân dân 115

Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

6

Sửa chữa máy gây mê Drager

Model:Fabuis GS

Seri: ARXL-0098,   ARXL-0100, ARXL-0097, ARXL-0099

Nước sản xuất: Đức.

Thay bộ kit 4000 giờ và flowsenser cảm biến. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.

04

máy

Bệnh viện nhân dân 115

Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

7

Cửa tự động (cửa chì) phòng DSA

Hư bánh xe trượt; cảm biến điểm dừng; cân chỉnh toàn bộ lại bộ cửa.. Đề nghị khảo sát thực tế và có phương án chào giá theo khả năng của mình.

1

Cái

Bệnh viện nhân dân 115

Tối đa 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080