Logo Bệnh viện Nhân dân 115
19/06/2024 13:38

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 18/2024

Bệnh viện Nhân Dân 115 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 18/2024 với nội dung cụ thể như sau:

I.   Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhân Dân 115 (địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

2.  Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

-      Họ tên: Trương Tú Quỳnh                                        Chức vụ: nhân viên

-      Số điện thoại: (028).38.650.615 (phòng VT,TBYT)

-      Địa chỉ email: phongvtttbyt115@gmail.com

3.  Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ:

-      Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Nhân Dân 115;

-      Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TPHCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao);

-         Lưu ý: Bản gốc các báo giá phải để vào túi hồ sơ, có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “BÁO GIÁ DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG, KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LẦN 18/2024”. Khi vào nộp báo giá, đề nghị đại diện của các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam phải gặp trực tiếp người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá nêu trên để ký xác nhận thời gian đã nộp hồ sơ.

4.  Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2024 đến trước 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2024;

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5.  Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2024;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục các dịch vụ kèm mô tả dịch vụ, số lượng, đơn vị tính, địa điểm thực hiện dịch vụ và dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế lần 18/2024:

-      Theo danh mục đính kèm;

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện sẽ tạm ứng, thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam bằng chuyển khoản, sau 90 ngày, kể từ ngày công ty cung cấp đầy đủ các chứng từ hợp lệ đã được quy định;

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ (*)

Số lượng

 

Đơn vị

tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

KIỂM ĐỊNH

 1

 

 

Dịch vụ liều kế cá nhân

 

Sử dụng dịch vụ đo liều kế cá nhân, gồm sử dụng liều kế và đọc kết quả liểu kế.

 

 

 152

 

 

Liều kế

 

 

BVND115

 

 

07/2024

2

Liều kế phòng XQ

 

Đo liều phông môi trường

18

 

Liều kế

CĐHA, THẬN NGOẠI, GMHS

 

 

07/2024

3

Liều kế dự phòng

 

Dự phòng

  05

       Liều kế

 

BVND115

 

07/2024

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080