Logo Bệnh viện Nhân dân 115
18/06/2024 09:36

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Thông báo số 1649/TB-BVND115 ngày 30/05/2024 của Bệnh viện Nhân dân 115 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; Theo Hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của các đơn vị đấu giá tài sản.

I. Kết quả lựa chọn:

1. Tên, địa chỉ đơn vị tổ chức đấu giá được lựa chọn:

-      Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tổng số điểm tổ chức đấu giá được lựa chọn: 99 điểm.

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét và loại: Không.

II. Kết quả chấm điểm: 

VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY VĂN BẢN THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Bệnh viện Nhân dân 115 thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô cứu thương đến các tổ chức đấu giá nộp hồ sơ tham gia được biết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định.

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080