Logo Bệnh viện Nhân dân 115
04/06/2024 14:59

Mời báo giá gói mua sắm 2 xe ô tô cứu thương

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán mua sắm 02 xe ô tô cứu thương cho bệnh viện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email bvnd115hcqt@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhân dân 115.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Bảng gốc bảng báo giá (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu báo giá từ website (sau khi nhà cung cấp thông tin báo giá trên website).

2. Các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có).

3. Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có) trong đó phải có các nội dung tương tự của dịch vụ mời báo giá.

Nơi nhận báo giá:

-         Địa điểm:  Bệnh viện Nhân dân 115

-         Địa chỉ: số 818, đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM (Khu Chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao)

-         Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (Phòng Hành chính quản trị)

-         Thời gian nhận báo giá: từ ngày 04/6/2024 đến 16:00 ngày 14/6/2024

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080