Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Giới thiệu về Bệnh viện

Overview introduction about People's Hospital 115:

Specialized areas of People's Hospital 115:

...
...
Tổng đài Bệnh viện

(028)38.652.368