Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Nguyễn Huy Thắng

Chức danh

TS.BS

Vị trí công tác

Trưởng khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Thần kinh

Ngôn ngữ: Anh Văn - C

Trường y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1993

Bằng cấp chuyên môn:

- Bằng Tiến sĩ - Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2012 (Tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh)

Đào tạo nâng cao:

- Từ năm 2005 - 2006: Tu nghiệp chuyên ngành đột quỵ tại Viện trường đại học quốc gia Singapore

- Từ năm 2007 - 2008: Tu nghiệp chuyên ngành Đột quỵ tại Viện trường đại học UAB, Hoa Kỳ

Kinh nghiệm:

Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não - Bệnh viện Nhân dân 115, từ năm 2012

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội viên Hội thần kinh TP Hồ Chí Minh

- Hội viên Thần kinh Việt Nam

- Phó chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam

- Chủ tịch Hội đột quỵ TP Hồ Chí Minh

Khen thưởng

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố năm 2011

- Bằng khen UBND Thành phố năm 2015

Công trình khoa học:

- Dias 3 - Dias 4

- Enchented

- Soccrates

- Xanap

- Affinity

Bệnh viện Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080