Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Bảng giá

 • Danh mục giá thuốc áp dụng năm 2019 - 2020
  26/11/2019 13:39

  Danh mục giá thuốc áp dụng năm 2019 - 2020

  Thực hiện đảm bảo nguồn thuốc đầy đủ chất lượng và giá cả hợp lý phù hợp với người dân, Bệnh viện Nhân dân 115 đã xây dựng danh mục thuốc được áp dụng trong thời gian từ 2019 - 2020

 • Danh mục giá thuốc áp dụng năm 2018-2019
  06/11/2019 09:04

  Danh mục giá thuốc áp dụng năm 2018-2019

  Để đáp ứng nhu cầu điều trị, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiến hành mua sắm theo các kết quả mua sắm thuốc bổ sung và các kết quả phân bổ của Trung tâm mua sắm quốc gia, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam như sau:

 • Danh mục vật tư tiêu hao năm 2019
  29/10/2019 14:47

  Danh mục vật tư tiêu hao năm 2019

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện Công lập, Đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Trường - Viện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm năm 2019
  20/08/2019 17:05

  Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm năm 2019

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện Công lập, Đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Giá dịch vụ giường bệnh năm 2019
  20/08/2019 16:16

  Giá dịch vụ giường bệnh năm 2019

  Kính gửi quý bệnh nhân, Bệnh viện Nhân dân 115 xin chân thành cám ơn sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ và y tế của quý vị trong thời gian vừa qua.

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh năm 2019
  20/08/2019 11:12

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh năm 2019

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

 • Giá dịch vụ ngày giường bệnh theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT
  14/12/2018 16:45

  Giá dịch vụ ngày giường bệnh theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT

  Kính gửi quý bệnh nhân, Bệnh viện Nhân dân 115 xin chân thành cám ơn sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ và y tế của quý vị trong thời gian vừa qua.

 • Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng từ 0h00 ngày 15/12/2018 theo Thông tư 39/2018/TT-BYT
  14/12/2018 16:44

  Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng từ 0h00 ngày 15/12/2018 theo Thông tư 39/2018/TT-BYT

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

 • Bảng giá dịch vụ khám bệnh theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT
  14/12/2018 16:14

  Bảng giá dịch vụ khám bệnh theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT

  Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Bệnh viện Nhân dân 115. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.

 • Danh mục và bảng giá thuốc - 2018
  30/11/2018 16:43

  Danh mục và bảng giá thuốc - 2018

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện Công lập, Đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Trường - Viện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Danh mục và bảng giá vật tư năm 2018
  29/11/2018 10:09

  Danh mục và bảng giá vật tư năm 2018

  Kính gửi quý bệnh nhân, Bệnh viện Nhân dân 115 xin chân thành cám ơn sự tin tưởng vào chất lượng dịch vụ và y tế của quý vị trong thời gian vừa qua.

 • Thông tư 02 dành cho bệnh nhân thu phí
  23/10/2018 18:30

  Thông tư 02 dành cho bệnh nhân thu phí

  Giá tối đa các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế).

 • Thông tư 15 dành cho bệnh nhân có BHYT
  22/10/2018 16:34

  Thông tư 15 dành cho bệnh nhân có BHYT

  Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện (Ban hành kèm theo Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế).

 • Danh mục thuốc Ngoại trú - Bệnh viện Nhân dân 115
  29/11/2017 11:14

  Danh mục thuốc Ngoại trú - Bệnh viện Nhân dân 115

  Bệnh viện Nhân dân 115 xin gửi đến quý bệnh nhân danh mục thuốc Ngoại trú và bảng giá theo quy định của Bộ Y tế.

 • Danh mục thuốc Nội trú - Bệnh viện Nhân dân 115
  24/11/2017 11:50

  Danh mục thuốc Nội trú - Bệnh viện Nhân dân 115

  Bệnh viện Nhân dân 115 xin gửi đến quý bệnh nhân danh mục thuốc Nội trú và bảng giá theo quy định của Bộ Y tế.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080