Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Khoa Giải phẫu bệnh

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080