Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 • Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2020
  05/01/2021 09:44

  Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2020

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 • Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115
  26/05/2020 09:15

  Danh mục phân tuyến kỹ thuật Bệnh viện Nhân dân 115

  Bệnh viện Nhân dân 115 là bệnh viện công lập, đa khoa hạng 1, hoạt động theo mô hình tiên tiến kết hợp Viện - Trường nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080