Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Vũ Đình Thắng

Chức danh

TS.BS, Thầy thuốc Ưu tú

Vị trí công tác

Trưởng khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc

Ngoại ngữ: Anh văn B2                    

Trình độ chính trị:
Cao cấp

Trường Y: Tốt nghiệp Học viện Quân Y năm 1987

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2003 tại Đại học Y Hà Nội

- Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2016 tại Viện nghiên cứu khoa học Y dược lâm sàng 108

Quá trình công tác:

- Từ năm 1981 - 1987: Học viên, Học viện Quân y

- Từ năm 1987 - 1989: Bác sĩ, Ban nội - Tiểu đoàn QY - Sư đoàn 313 - Quân khu II

- Từ năm 1989 - 1990: Trưởng Ban nội, Tiểu đoàn QY - Sư đoàn 313 - Quân khu II

- Từ năm 1990 - 1991: Bác sĩ Bảo vệ sức khỏe Bộ tư lệnh Quân khu II

- Từ năm 1991 - 1993: Bác sĩ điều trị, Viện điều dưỡng II - Bộ công nghiệp nhẹ - Hà Nội

- Từ năm 1993 - 1994: Bác sĩ, Trung tâm Y tế và Vệ sinh lao động - Bộ công nghiệp nhẹ

- Từ  3/1995 - 11/1995: Bác sĩ tình nguyện, Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ 12/1995 - 1/1999: Bác sĩ Hợp đồng dài hạn, Khoa Chăm sóc đặc biệt - Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ 2/1999 - 7/1999: Bác sĩ Biên chế nhà nước, Khoa Chăm sóc đặc biệt - Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ 8/1999 - 30/06/2004: Bác sĩ điều trị, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ 7/2004 - 30/04/2008: Bác sĩ Phó trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ 5/2008 - 31/10/2008: Bác sĩ Phụ trách khoa, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ 1/11/2008 - đến nay: Bác sĩ Trưởng khoa, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhân dân 115

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội Trung ương: Ủy viên Ban chấp hành Hội Hồi sức, Cấp cứu và Chống độc Việt Nam

- Hội Thành phố: Ủy viên Ban chấp hành Hội Hồi sức, Cấp cứu và Chống độc TP Hồ Chí Minh

Khen thưởng:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

- Chiến sĩ thi đua cấp thành phố 2011

- 3 lần được tặng bằng khen của UBND Thành phố: 2009, 2010, 2013

- 1 bằng khen của Bộ Y tế năm 2011

- 1 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013

- Nhận danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2014

Công trình khoa học:

- Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu hiệu quả của lọc máu hấp phụ bằng cột than hoạt kết hợp với thẩm tách máu ngắt quãng trong điều trị ngộ độc cấp paraquat.

- Đề tài, dự án cấp cơ sở: chủ nhiệm đề tài: “Tình hình ngộ độc cấp tại đơn vị chống độc Bệnh viện Nhân dân 115”.

- Đề tài, dự án cấp nhà nước: thành viên nghiên cứu trong đề tài cấp nhà nước: “Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật lọc máu hiện đại trong cấp cứu điều trị một số bệnh”.

- Giải thưởng Nhà Nước (đồng tác giả) cụm công trình: Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật lọc máu hiện đại trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng và ứng phó với 1 số dịch bệnh nguy hiểm.

Chủ biên Sách:

Lọc máu liên tục - Nhà xuất bản Y học 2013

Bài báo đăng trong các tạp chí:

- Một số nhận xét về lọc máu hấp phụ phân tử trong suy gan cấp - Tạp chí y học thực hành.

- Lọc máu hấp phụ bằng cột than hoạt tính trong điều trị ngộ độc cấp Paraquat - Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh.

- Kết quả áp dụng phác đồ phối hợp liệu pháp ức chế miễn dịch với lọc máu hấp phụ than hoạt tính kết hợp thẩm tách máu ngắt quãng trong điều trị ngộ độc cấp paraquat - Tạp chí Y dược lâm sàng 108.

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080