Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Trần Hữu Toàn Khoa

Chức danh

BS.CK1

Vị trí công tác

Phó khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội Tim mạch

Ngôn ngữ: Anh văn - C

Trường Y:  Tốt nghiệp trường Đại học Y TP Hồ Chí Minh năm 1997

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 - Nội tổng quát tại Học viện Quân y

Kinh nghiệm:

- Bác sĩ khoa Tim mạch tổng quát - Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2001 - 2007

- Hồi sức Tim mạch - Bệnh viện Nhân dân 115 năm 2007 - đến nay

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội viên hội Tim mạch Việt Nam

Khen thưởng:

- Chiến sĩ thi đua thi đua cơ sở 2012

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2015

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080