Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Tôn Thất Tuấn Khiêm

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội

Ngoại ngữ: Anh văn - C

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1995

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I - Nội nhi, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1996

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II - Nội tổng quát, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2011

Kinh nghiệm:

- Từ năm1999 - 2001: Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Vạn Hạnh

- Từ năm 2002 - nay: Bác sĩ tại khoa Tim mạch can thiệp - Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080