Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Nguyễn Ngọc Anh

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Nguyên Trưởng khoa UB-YHHN - Đã nghỉ hưu

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Ung bướu

Ngoại ngữ: Tiếng Anh - B

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Min h năm 1982

Bằng cấp chuyên môn:

- Bằng bác sĩ chuyên khoa 1 năm 1988 - Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

- Bằng bác sĩ chuyên khoa 2 năm 1998 - Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

Đào tạo nâng cao:

Cử nhân quản lý hành chánh nhà nước - Trường Học viện Hành chính Quốc gia năm 2000 - 2003

Quá trình công tác:

- Từ năm 1994 - 1999: Phó khoa Ngoại Tổng quát - Bệnh viện Chợ Rẫy

- Từ năm 1999 - 2008: Trưởng khoa Ung bướu - Bệnh viện Chợ Rẫy

- Từ năm 2008 - 2013: Trưởng khoa Ngoại Tổng quát - Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ năm 2013 đến nay: Trưởng khoa Ung bướu - Bệnh viện Nhân dân 115

Khen thưởng

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2010, 2011, 2013, 2015, 2016

- Bằng khen của UBND Thành phố năm 2012

Công trình khoa học

- Điều trị ngoại khoa viêm tụy hoại tử

- Đánh giá điều trị ung thư đầu mặt cổ bằng phương pháp X-knife

- Góp phần nghiên cứu 115 ca ung thư thanh quản giai đoạn sớm điều trị xạ trị

Bệnh viện Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080