Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Nguyễn Anh Thư

Chức danh

BS.CK1

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội tổng quát

Ngoại ngữ: Anh văn

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa năm 2002

Bằng cấp chuyên môn:


- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I năm 2014

Quá trình công tác:

- Bác sĩ khoa Nhịp tim học từ 2003 đến nay

Khen thưởng:

- Chiến sĩ thi đua năm 2008

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080