Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Khâu Minh Tuấn

Chức danh

ThS.BS.CK2

Vị trí công tác

Trưởng khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội Tổng quát

Ngoại ngữ: Anh Văn - C

Trường y: Tốt nghiệp Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 1999

Đào tạo nâng cao: Bằng Thạc sĩ Nội Tổng quát năm 2010

Quá trình công tác: Bác sĩ khoa Cấp cứu tổng hợp từ 2005 đến nay

Bệnh viện Nhân dân 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080