Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Phạm Đức Đạt

 Phạm Đức Đạt

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Trưởng khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Bác sĩ chuyên khoa II

Ngoại ngữ: Anh văn - C

Trường Y: Tốt nghiệp Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1997

Bằng cấp chuyên môn:

- Bằng bác sĩ chuyên khoa I

- Bằng bác sĩ chuyên khoa II

Kinh nghiệm:

- Từ năm 1998 - 2010: Bác sĩ khoa Tim Mạch can Thiệp, Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ năm 2010 - 2013: Bác sĩ Phó khoa Tim Mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ năm 2013 đến nay: Trưởng khoa Tim Mạch can thiệp, Bệnh viện Nhân dân 115

Khen thưởng:

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

- Bằng khen UBND Thành phố năm 2010, 2014

- Huy hiệu Thành phố năm 2015

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080