Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Nguyễn Anh Tiến

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Lao và bệnh phổi

Ngoại ngữ: Anh văn

Trường Y:
Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1993

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2010

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II, trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh năm 2015

Quá trình công tác:

- Từ năm 1994 - 2016: Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

- Từ tháng 4/2017 đến nay: Bác sĩ khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhân dân 115

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080