Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Cao Hoài Tuấn Anh

Chức danh

ThS.BS

Vị trí công tác

Trưởng khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội khoa tổng quát

Ngoại ngữ: Anh văn - C

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa TP Hồ Chí Minh năm 2001

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Nội tổng quát, trường Đại học Y khoa TP Hồ Chí Minh năm 2001

Quá trình công tác:

- Bác sĩ điều trị khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2001 - 2010

- Bác sĩ phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Bệnh viện Nhân dân 115 từ 2010 - nay

Công trình khoa học:

- Khảo sát vai trò Troponin I trong suy tim mạn.

- So sánh hiệu quả của phương pháp hút đàm kín và phương pháp hút đàm mở cho các bệnh nhân nặng tại khoa ICU Bệnh viện Nhân dân 115

- Ứng dụng đo cung lượng tim tại giường bằng phương pháp PiCCO cho bệnh nhân nặng tại khoa ICU Bệnh viện Nhân dân 115

- Đánh giá vai trò của phương pháp lọc máu liên tục kết hợp hấp phụ huyết tương (CPFA) cho các bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080