Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Đặng Thị Thanh Lan

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Trưởng khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Bác sĩ đa khoa

Ngôn ngữ:  Anh văn - C

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 1996

Bằng cấp chuyên môn:

- Bác sĩ chuyên khoa cấp I - Nội tổng quát, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2002

- Bác sĩ chuyên khoa cấp II Hồi sức cấp cứu, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2013

Đào tạo nâng cao:

- Định hướng chuyên khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, năm 2016

Kinh nghiệm:

- Từ năm 1997 – 2003: Bác sĩ khoa Nội - Bệnh viện Quận 5

- Từ năm 2004 - 6/2015: Bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115

- Từ tháng 7/2015 - nay: Bác sĩ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhân dân 115

- Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhân dân 115, từ năm 2016

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn  TP Hồ Chí Minh

- Hội Hồi sức cấp cứu TP Hồ Chí Minh, toàn quốc

Khen thưởng:


Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2015

Công trình khoa học:

- Ứng dụng lọc máu liên tục tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115, năm 2013

- Đánh giá hiệu quả chống đông bằng Heparin không phân đoạn trong lọc máu liện tục tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc - Bệnh viện nhân dân 115. Cơ sở bệnh viện, năm 2014

- Khảo sát kiến thức và thực hành về rửa tay của Điều dưỡng - KTV tại Bệnh viện Nhân dân 115. Cơ sở bệnh viện, người Hướng dẫn năm 2016

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080