Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Thượng Thanh Phương

Thượng Thanh Phương

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Trưởng khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội tim mạch

Ngoại ngữ: Anh văn

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y Khoa  Phạm Ngọc Thạch

Bằng cấp chuyên môn:

- ThS.BS Nội tổng quát Đại học Y dược TP.HCM năm  2010
- BS.CK II chuyên ngành nội tim mạch  Trường Đại học Y Khoa  Phạm Ngọc Thạch năm 2019

Quá trình công tác:

- Là bác sĩ chuyên khoa Nội tim mạch từ năm 2003 đến nay

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội viên hội Tim mạch TP Hồ Chí Minh

- Hội Tim mạch Việt Nam


Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080