Logo Bệnh viện Nhân dân 115
08/10/2018 10:42

Nhỏ nhầm thuốc vào mắt, xử trí thế nào?

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080