Logo Bệnh viện Nhân dân 115
02/06/2020 07:30

Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080