Logo Bệnh viện Nhân dân 115
02/06/2023 15:14

Thông báo mời chào giá Vật tư - Thiết bị y tế lần 43 năm 2023

Nhằm phục vụ công tác xây dựng dự toán mua sắm thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi; xây dựng tính năng kỹ thuật phù hợp yêu cầu, tránh có yếu tố kỹ thuật đặc thù, gây hạn chế nhà thầu khi tổ chức đấu thầu và xây dựng các nội dung khác liên quan đến công tác.

Trên cơ sở yêu cầu được nêu trong danh mục hóa chất năm 2023-2024 mời chào giá của Phụ lục I đính kèm (615 mặt hàng), Bệnh viện kính mời các nhà cung cấp có quan tâm, có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hóa chất, sinh phẩm, các hàng hóa khác và các dịch vụ liên quan vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung của báo giá: Bản gốc báo giá được lập theo mẫu Phụ lục II đính kèm thông báo này, có đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.

2. Yêu cầu về giá chào: đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Bệnh viện, trong đó đối với hàng hóa thuộc Nhóm 1-Nhóm hóa chất theo máy, khi nhà cung cấp tham dự thầu và trúng thầu hóa chất, nhà cung cấp cam kết cho mượn máy.

3. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối đa không quá 90 ngày tính từ ngày ghi trên bản báo giá.

4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 16 giờ 30 ngày  14/06/2023.

5. Quý nhà cung cấp gửi hồ sơ chào giá file mềm và bản giấy về địa chỉ sau đây:

- File mềm: Email: phongvtttbyt115@gmail.com (tiêu đề ghi: BÁO GIÁ HÓA CHẤT NĂM 2023-2024)

- Bản giấy: Phòng VT-TTBYT, Bệnh viện Nhân dân 115 (Khu chẩn đoán kỹ thuật cao), 818 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh (trên bìa thư ghi BÁO GIÁ HÓA CHẤT NĂM 2023-2024).

Rất mong Quý nhà cung cấp tham gia báo giá để Bệnh viện làm cơ sở xây dựng dự toán mua sắm.

6.VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY THÔNG BÁO SỐ 43

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080