Logo Bệnh viện Nhân dân 115
30/01/2023 14:33

Thông báo mời báo giá Dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống xử lý chất thải

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp dịch vụ có quan tâm tham gia báo giá cho dự toán gói thầu "Cung cấp dịch vụ vận hành và bảo trì hệ thống xử lý chất thải như sau:

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email bvnd115tphcm@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Nhân dân 115.

Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1.      Bản gốc bảng báo giá (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu báo giá).

2.      Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực (nếu có) trong đó phải có các nội dung tương tự của phụ lục báo giá.

Nơi nhận báo giá:

-         Địa điểm: Cổng số 1 - Bệnh viện Nhân dân 115

-         Địa chỉ: 03 đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM

-         Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (Mr.Hoan - Phòng Hành chính quản trị)

-         Thời gian nhận báo giá: từ ngày 31/01/ 2023 đến 16:00 ngày 07/02/ 2023.


MỜI TẢI THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080