Logo Bệnh viện Nhân dân 115
07/07/2022 14:09

Thông báo mời báo giá Cồn 70 độ và cồn 90 độ

Bệnh viện Nhân Dân 115 mời các nhà cung cấp có quan tâm, tham gia chào giá cho kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp “Cồn 70 độ và Cồn 90 độ” theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Chi tiết hàng hóa mời chào giá như sau:

STT

Tên hàng hóa mời chào giá

Quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Mô tả hàng hóa mời chào giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Cồn 70 độ

 -

Lít

Ethanol, nồng độ tối thiểu 70%

2

Cồn 90 độ

 -

Lít

Ethanol, nồng độ tối thiểu 90%

            Hồ sơ gồm:

1.      Bảng chào giá (bản in có ký tên, đóng dấu của đơn vị chào giá với các thông tin cung cấp theo mẫu đính kèm Thông báo này);

2.      USB chứa các file dữ liệu Bảng chào giá ở Mục 1 và bản scan các tài liệu ở Mục 3, Mục 4;

3.      Hồ sơ có liên quan về kết quả trúng thầu trước đó (nếu có)

- Quyết định trúng thầu/Thư chấp thuận HSDT và trao hợp đồng/ Thông báo trúng thầu;

- Hợp đồng trúng thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi

(phải kèm danh mục có ghi chú số thứ tự mặt hàng theo danh mục mời chào giá và tô dạ quang tương ứng)

4.      Hồ sơ đăng ký lưu hành của hàng hóa chào giá, bao gồm:

(1)   Bản phân loại trang thiết bị y tế, số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế (theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP); hoặc

(2)   Số đăng ký lưu hành theo Nghị định 91/2016/ NĐ-CP (và (các) Nghị định bổ sung sửa đổi 91/2016/ NĐ-CP); hoặc

(3)   Số đăng ký lưu hành dược phẩm; hoặc

(4)   Số đăng ký lưu hành khác (Luật Hóa chất 06/2007/QH12).

Lưu ý: 

1/ Quyết định trúng thầu: phải thông qua đấu thầu rộng rãi và phải còn hiệu lực trong vòng 12 tháng (từ 01 tháng 07 năm 2021 đến nay).

2/ Hợp đồng trúng thầu: đã được ký với các cơ sở y tế trong nước.

3/ Chủng loại hàng hóa phải phù hợp với nhu cầu sử dụng của Bệnh viện.

4/ Ưu tiên kết quả thầu đã được đăng tải trên các Cổng thông tin điện tử của Bộ Y Tế về công khai kết quả đấu thầu trang thiết bị y tế hoặc công khai kết quả đấu thầu thuốc.

Khuyến cáo: Các sản phẩm tham dự phải được kê khai giá trên các Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm chào giá theo các quy định có liên quan.

Nơi nhận hồ sơ chào giá:

-       Địa chỉ: số 527 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM

-       Địa điểm nhận hồ sơ: Cổng số 01 – khu Hành chính Bệnh viện Nhân Dân 115 (số 03 đường Dương Quang Trung)

-       Điện thoại liên hệ: 028.38.650.615 (Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế)

-       Thời gian: từ ngày đăng thông báo trên website của bệnh viện đến 16 giờ 00 phút  ngày 13/07/2022.

Mời tải tại đây: MẪU BÁO GIÁTHÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ


BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080