Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Trương Lê Tuấn Anh

Chức danh

ThS.BS

Vị trí công tác

Phó khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội thần kinh

Ngôn ngữ: Anh văn C

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y  Huế năm 1998

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Y học

Hội viên các hội chuyên ngành:


- Hội Thần kinh TP Hồ Chí Minh

- Hội Đột quỵ TP Hồ Chí Minh

- Hội Đột quỵ Việt Nam

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080