Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Trần Văn Dũng

Chức danh

BS.CK1

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Nội tổng quát

Ngoại ngữ: Anh văn

Trường Y: Tốt nghiệp trường Đại học Y dược TPHCM năm 1989

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I - Nội Tổng quát tại Học viện Quân Y năm 2003

Quá trình công tác:

- Bác sĩ khoa Nhiễm - Nhi, Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 1990 - 1992

- Bác sĩ Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 1992 - 2001

- Bác sĩ khoa Tim mạch A, Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2001 - 2007

- Bác sĩ khoa Nhịp tim học từ năm 2007 đến nay

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội viên Hội Tim mạch Việt Nam

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080