Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Trần Thị Thanh Phương

Trần Thị Thanh Phương

Chức danh

BS.CK1

Vị trí công tác

Bác sĩ

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Tim mạch - tổng quát

Ngoại ngữ: Anh văn

Trường Y:
Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa I - Nội tổng quát, trường Đại học Y dược TPHCM năm 1993

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080