Logo Bệnh viện Nhân dân 115

Trần Thanh Tùng

Chức danh

BS.CK2

Vị trí công tác

Phó khoa

Lý lịch y khoa

Chuyên khoa: Gây mê hồi sức

Ngoại ngữ: Anh văn - C

Trường Y: Tốt nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Y tế (Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch) năm 2001

Bằng cấp chuyên môn:

- Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II - Gây mê hồi sức tại Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh năm 2012

Quá trình công tác:

- Bác sĩ Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Nhân dân 115 từ năm 2002 đến nay

Hội viên các hội chuyên ngành:

- Hội viên Hội Gây mê hồi sức TP Hồ Chí Minh

Khen thưởng:

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016

Bệnh viện Nhân dân 115
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

028 1080